Bảo hiểm xã hội 12-9-2023

Cập nhật 12/9/2023, 17:09:33

Chương trình Bảo hiểm xã hội hôm nay gồm những nội dung:
– Tăng cường triển khai 2 nhóm dịch vụ công liên thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai
– Nhiều tiện ích từ việc khám chữa bệnh BHYT bằng thẻ căn cước công dân gắn chíp
– Chung tay thực hiện BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Gia Lai

 

 

 

 

 

 

 

 


Lượt xem: 44

Trả lời