Bảo hiểm xã hội 11-7-2023

Cập nhật 11/7/2023, 13:07:02

Chương trình Bảo hiểm xã hội hôm nay gồm những nội dung:
– Gia Lai nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu về bảo hiểm trong năm 2023
– BHXH Gia Lai sẵn sàng về hạ tầng thông tin và nhân lực để thực hiện 2 nhóm thủ tục liên thông kể từ ngày 01/7/2023
– Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng từ ngày 01/7/2023

 

 

 

 

 

 


Lượt xem: 18

Trả lời