Y tế – Sức khoẻ

RSS

Mật rắn chữa đau đầu kinh niên

29/9/2017

Đau đầu có nhiều nguyên nhân khác nhau, có khi không rõ nguyên nhân. Mật rắn (xà đảm) có hiệu quả trong điều trị đau đầu mà căn nguyên không rõ.

Siêu kháng thể mới diệt 99% HIV

25/9/2017

Siêu kháng thể mới diệt 99% HIV và ngăn ngừa nhiễm HIV ở loài linh trưởng. Siêu kháng thể sẽ được thử nghiệm trên người vào năm 2018.