Y tế – Sức khoẻ

RSS

Hiểu đúng về 2019-nCoV

10/2/2020

Các nhà khoa học đang giải mã virus corona mới (nCoV) để tìm biện pháp ứng phó. Đã có những thông tin cơ bản nhất về nCoV được công bố để người dân hiểu rõ.