Y tế – Sức khoẻ

RSS

Tác hại kinh hoàng của khói thuốc lá

31/1/2018

Khi một người vô tình hít phải khói thuốc trong không khí, nó được gọi là hút thuốc thụ động và được xem là rất nguy hiểm cho sức khoẻ của một người.