Y tế – Sức khoẻ

RSS

8 điều người nhóm máu O nên biết

23/11/2018

Có thể tiếp máu cho tất cả các nhóm máu khác nhưng người nhóm máu O lại chỉ có thể nhận lại máu từ những người chung nhóm máu.