Văn hóa – Xã hội

RSS

Chung tay giúp trẻ em học bơi an toàn

25/7/2022

Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai đã tổ chức vận động được 71 tỷ đồng để xây dựng 119 bể bơi an toàn trong các trường học.