Văn hóa – Xã hội

RSS

Gỡ vướng cho lao động đi Hàn Quốc

23/9/2022

Do một số vướng mắc về thủ tục hành chính và ký quỹ cho vay nên vẫn còn 6.500 lao động đủ điều kiện nhưng chưa được xuất cảnh.