Văn hóa – Xã hội

RSS

Phú Yên mưa lớn, 1 người mất tích

30/12/2018

Mưa lớn kéo dài khiến một số vùng thấp trũng của các huyện Tuy An, Đồng Xuân bị ngập nặng, hàng nghìn héc ta lúa Đông Xuân bị mới xuống giống nhấn chìm