Văn hóa – Xã hội

RSS

Công bố Mạng lưới kinh tế tuần hoàn Việt Nam

28/6/2022

Hội nghị khởi động xây dựng kế hoạch quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn là cơ hội để các bên thảo luận về các cơ chế, chính sách, tài chinh để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Liên hoan Âm vang cồng chiêng

28/6/2022

Liên hoan Âm vang cồng chiêng lần thứ 5 đã khai mạc tối 27/6 tại Quảng Nam, quy tụ gần 1.000 nghệ nhân.