Văn hóa – Xã hội

RSS

Tháng 5 về thăm làng Sen quê Bác

21/5/2019

Có một ngôi làng mà những hình ảnh thân thương gần gũi đã đã in sâu vào tâm thức người Việt. Đó là làng Sen thuộc xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An