Văn hóa – Xã hội

RSS

“Nhìn dã quỳ thổn thức nhớ khi xưa”

07/4/2020

Là một sự tình cờ, vào mùa hoa dã quỳ nở áp Tết Canh Tý, tôi đọc được bài thơ của một cựu chiến binh viết năm 2016 khi thăm lại chiến trường Lào.