Văn hóa – Xã hội

RSS

Tăng tốc để “bao phủ” vaccine COVID-19

02/3/2021

Việt Nam coi sản xuất vaccine là vấn đề mấu chốt. Phát triển vaccine phòng chống COVID-19 trong nước có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo phòng dịch lâu dài.