Văn hóa – Xã hội

RSS

“Lấy cái đẹp dẹp cái xấu” loại bỏ hủ tục lạc hậu khỏi cộng đồng dân tộc thiểu số

08/6/2023

Xóa bỏ hủ tục vốn đã tồn tại lâu đời trong đời sống đồng bào dân tộc thiểu số là việc làm khó, cần phải kiên trì thực hiện nhiều giải pháp phù hợp với cuộc sống và nhận thức, phong tục của đồng bào. Với quan điểm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, những phong tục, tập quán có ý nghĩa tốt đẹp thì nên duy trì, phát huy và ngược lại, những hủ tục lạc hậu cần phải loại bỏ.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương thực hiện bảo đảm cung ứng điện

07/6/2023

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo bằng nhiều hình thức từ sớm, từ xa về việc bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023, trong đó yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện cũng như lưu ý các giải pháp cụ thể khắc phục các khó khăn về cung ứng điện thời gian qua.