Văn hóa – Xã hội

RSS

Tin bão khẩn cấp (cơn bão số 4)

26/9/2022

Sáng sớm nay (26/9), bão Noru đã vượt qua khu vực phía Nam của đảo Lu-Dông (Phi-lip-pin), đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4 năm 2022.