Tin thế giới

RSS

Hy Lạp chính thức được cứu

11/8/2015

Chính quyền Athens và các chủ nợ vừa đạt thỏa thuận về gói giải cứu cung cấp tới 86 tỷ euro (94 tỷ USD), người phát ngôn Bộ Tài chính Hy Lạp cho biết.