Tin thế giới

RSS

Hong Kong (Trung Quốc) có lãnh đạo mới

09/5/2022

Với tỷ lệ phiếu bầu 99,2%, ông Lý Gia Siêu đã được bầu chọn trở thành Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong, Trung Quốc trong nhiệm kỳ 5 năm sắp tới.