Tin thế giới

RSS

Liên Hợp Quốc đạt được thoả thuận về sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển

06/3/2023

Hội nghị liên chính phủ về xây dựng văn kiện pháp lý quốc tế trong khuôn khổ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học tại các vùng biển nằm ngoài phạm vi tài phán quốc gia đã kết thúc ngày 4/3. Sau hai tuần làm việc khẩn trương kết thúc bằng 36 giờ làm việc liên tục, hội nghị đã đạt được nhất trí về nội dung văn kiện.

Nỗ lực gia nhập EU của Ukraine: “Kẻ nói có, người nói không”

06/3/2023

Một năm sau những cuộc thảo luận đầu tiên về tư cách thành viên của Ukraine, Liên minh châu Âu vẫn bị chia rẽ sâu sắc về vấn đề này. Bất chấp những cam kết hỗ trợ mạnh mẽ dành cho Ukraine, song khối 27 nước thành viên đã không thể đưa ra được một mốc thời gian cụ thể.