Tin thế giới

RSS

Ai Cập khởi động sáng kiến về nước

15/11/2022

Sáng kiến của Ai Cập cung cấp các giải pháp thích ứng cho thế giới, bắt đầu từ các cộng đồng và hệ sinh thái dễ bị tổn thương nhất thế giới ở châu Phi.