Tin thế giới

RSS

Nhiệt độ tăng làm đổi màu nước biển

18/2/2019

Các đại dương ngày càng xanh hơn vào cuối thế kỷ này, đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Viện công nghệ Massachusetts và Đại học Southampton.