Tin thế giới

RSS

5 điểm đặc biệt trong Hội nghị APEC 2018

19/11/2018

Ngoài việc lần đầu tiên không đưa ra được tuyên bố chung, APEC 2018 còn có nhiều điểm đặc biệt, chủ yếu trong cuộc chiến giành ảnh hưởng của Mỹ-Trung.