Tin thế giới

RSS

Israel tái triển khai hệ thống Thẻ Xanh

30/7/2021

Bộ Y tế Israel thông báo đã bắt đầu tái triển khai hệ thống Thẻ Xanh (Green Pass) nhằm siết chặt kiểm soát việc đi lại của người dân nước này.