Tin địa phương

RSS

Phấn đấu giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực đất đai xuống dưới 0,5%

26/8/2022

Bình quân mỗi năm, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai các địa phương trong tỉnh Gia Lai tiếp nhận hơn 150.000 hồ sơ trong lĩnh vực đất đai. Để đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân theo đúng thời gian quy định, thời gian qua, ngành Tài nguyên và Môi trường đã triển khai nhiều biện pháp, nhờ vậy tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt trên 98%.

Từ năm 2017 đến năm 2021, Gia Lai trồng 30.923 ha rừng

26/8/2022

Gia Lai đã và đang triển khai nhiều giải pháp để thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Năm học 2021 – 2022, huyện Chư Sê có 184 học sinh bỏ học

26/8/2022

Theo thống kê, trong năm học 2021 – 2022, huyện Chư Sê có 151 học sinh ở cấp Trung học cơ sở bỏ học, chiếm 1,91% số học sinh cấp Trung học cơ sở của huyện, nhiều hơn 50 học sinh so với năm học trước và 43 học sinh ở cấp Tiểu học cũng bỏ học vì nhiều lí cho khác nhau.