Tin địa phương

RSS

Công an Tp.Pleiku với cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”

15/6/2014

Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” gắn với khẩu lệnh hành động “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” được triển khai thực hiện từ tháng 4/2011 trong toàn lực lượng công an. Qua 3 năm triển khai, Công an Tp.Pleiku được đánh giá là một trong những đơn vị tiêu biểu có nhiều cách làm hay, sáng tạo cuộc vận động trên. Nhờ đó đã góp phần giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ rèn luyện tác phong, nêu cao ý thức, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, đồng thời giúp đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

Công an Tp.Pleiku với cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”

14/6/2014

Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” gắn với khẩu lệnh hành động “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” được triển khai thực hiện từ tháng 4/2011 trong toàn lực lượng công an. Qua 3 năm triển khai, Công an Tp.Pleiku được đánh giá là một trong những đơn vị tiêu biểu có nhiều cách làm hay, sáng tạo cuộc vận động trên. Nhờ đó đã góp phần giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ rèn luyện tác phong, nêu cao ý thức, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, đồng thời giúp đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.