Tin địa phương

RSS

“Cách mạng tháng Tám” ở Gia Lai

18/8/2014

Cùng với các địa phương khác trong nước, ngay từ những ngày đầu tháng tám năm 1945, lực lượng cách mạng trong tỉnh Gia Lai từng bước phát triển với liên tiếp diễn ra các phong trào đấu tranh chống lại sự áp bức bóc lột. Đến thời điểm lịch sử đã chín muồi, sáng ngày 23/8/1945, nhân dân trong tỉnh Gia Lai đã đồng loạt đứng lên cướp chính quyền, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng 8. 

Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4(khóa XI) ở Đảng bộ Công an huyện Đakpơ

18/8/2014

Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đakpơ luôn nỗ lực, phấn đấu, tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Đăkpơ nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4(khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nên đã tạo những bước đột phá mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

 

Chính quyền thị trấn Kon Dỡng tạo điều kiện để người dân vi phạm.

18/8/2014

Như chúng tôi đã đưa tin về việc người dân ở thị trấn Kon Dỡng tự ý sửa sổ đỏ nhưng UBND huyện Mang Yang lại cấp giấy phép xây dựng nhà ở.  Hạt quản lý đường bộ Mang Yang đã lập biên bản buộc tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu, nhằm đảm bảo hành lang an toàn giao thông. Vụ việc đang tiếp tục tiến hành thì vừa qua UBND thị trấn Kon Dỡng lại cho gia đình vi phạm xây dựng lại khu vực buộc tháo dỡ lần trước.

Chư Păh triển khai 15 mô hình, dự án khuyến nông

18/8/2014

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng cây trồng và sản phẩm nông nghiệp của địa phương, huyện ChưPăh đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư cho sản xuất thông qua các mô hình và dự án khuyến nông; trong đó chú trọng đưa khoa khọc kỹ thật đến với bà con nông dân.

Chư Păh triển khai 15 mô hình, dự án khuyến nông

18/8/2014

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng cây trồng và sản phẩm nông nghiệp của địa phương, huyện ChưPăh đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư cho sản xuất thông qua các mô hình và dự án khuyến nông; trong đó chú trọng đưa khoa khọc kỹ thật đến với bà con nông dân.