Tin địa phương

RSS

Công an tỉnh Gia Lai: Dũng cảm, kiên trung, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

18/8/2015

Cách mạng Tháng Tám thành công, Công an nhân dân Việt Nam ra đời. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an Gia Lai nói riêng luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Cách mạng Tháng Tám thành công từ đường lối cách mạng đúng đắn

18/8/2015

Mùa Thu năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, dân tộc Việt Nam đã làm nên một kỳ tích trong thế kỷ 20. Đó là tiến hành thành công Cách mạng Tháng Tám, lật đổ ách thống trị tàn bạo của phát xít Nhật, đánh đổ chế độ quân chủ lỗi thời, giành quyền độc lập dân tộc, khôi phục nền thống nhất của đất nước; thành lập Nhà nước Cộng hòa dân chủ, đưa nhân dân lên vị trí người làm chủ đất nước. Thắng lợi đó là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố, trong đó, trước hết là sự chuẩn bị về đường lối lãnh đạo cách mạng đúng đắn của Đảng ta để bảo đảm cho Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi.

Cầu thủy lợi – Cấm nhưng vẫn đi

17/8/2015

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai, cùng với những cây cầu có chức năng thông thương, tạo sự liên kết giữa các vùng, miền, còn có những cây cầu được xây dựng phục vụ các công trình thủy lợi, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp địa phương phát triển. Tuy nhiên, theo thời gian, một số cây cầu đã xuống cấp hoặc bị sử dụng sai mục đích, tiềm ấn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện khi qua lại.

Giải pháp nào xử lý tình trạng cho nợ đọng bảo hiểm xã hội

17/8/2015

Tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội của người lao động đang diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương. Đến tháng 6/2015 con số nợ bảo hiểm xã hội trên cả nước đã lên đến gần 6000 tỷ đồng. Quyền lợi của người lao động sẽ được bảo vệ như thế nào khi tình trạng vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội ngày càng phổ biến và sẽ tiếp tục gia tăng nếu không có biện pháp quyết liệt buộc chủ sử dụng lao động nghiêm túc tuân thủ pháp luật về thực hiện chính sách bảo hiểm. 

Triển lãm ảnh kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

17/8/2015

Thiết thực kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII  của Đảng, Bảo tàng Hồ Chí Minh Chi nhánh Gia Lai và Kon Tum tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “ Bộ sưu tập 79 chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh thời kỳ 1945-1969”