Tin địa phương

RSS

Cần xem xét việc cấp sổ đỏ trên diện tích đất Công ty chè Ayun.

14/7/2015

Tháng 9/2013, UBND tỉnh Gia Lai đã ra quyết định 136, thu hồi diện tích đất Công ty chè Ayun- xã ĐăkJrăng huyện Mang Yang và đến nay diện tích đất này UBND tỉnh chưa cho phép cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân hoặc tập thể nào. Thế nhưng nhiều diện tích đất này đã được UBND huyện cấp sổ đỏ từ những năm trước.

Nguyên nhân và giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông

13/7/2015

Tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh tăng cao và tiếp tục tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, tại cuộc họp mới đây giữa lãnh đạo UBND tỉnh với các thành viên Ban An toàn Giao thông tỉnh, các đại biểu dự họp đã có nhiều ý kiến chỉ rõ những tồn tại hạn chế từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả việc kiềm chế tai nạn giao thông thời gian còn lại của năm 2015.

Nguyên nhân và giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông

13/7/2015

Tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh tăng cao và tiếp tục tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, tại cuộc họp mới đây giữa lãnh đạo UBND tỉnh với các thành viên Ban An toàn Giao thông tỉnh, các đại biểu dự họp đã có nhiều ý kiến chỉ rõ những tồn tại hạn chế từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả việc kiềm chế tai nạn giao thông thời gian còn lại của năm 2015.

Kbang : Từng bước nâng cao chất lượng Dân số -Kế hoạch hóa gia đình

13/7/2015

Là một địa phương vùng sâu vùng xa, có đông đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống, Kbang vốn gặp rất nhiều khó khăn trong trong công tác tuyên truyền, vận động để thực hiện chính sách Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (DS – KHHGĐ). Thế nhưng, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là từ khi Nghị quyết 47/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách Dân số và Kế hoạch hóa gia đình” được triển khai, công tác dân số trên địa bàn đã từng bước được nâng lên. 

Tiến triển tốt trong sản xuất vụ mùa 2015 ở huyện Krôngpa

13/7/2015

             Tranh thủ điều kiện thời tiết diễn biến thuận lợi, các ngành chức năng và các cấp chính quyền ở huyện Krôngpa đang vận động, hướng dẫn và đôn đốc nông dân trên địa bàn huyện đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Mùa 2015 với quyết tâm đạt hiệu quả kinh tế cao.