Tin địa phương

RSS

Nâng cao chất lượng tiêu chí điện trong xây dựng nông thôn mới

17/9/2023

Đi lên cùng tiến trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của quê hương, đất nước; nhiều vùng nông thôn, vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã và đang đổi thay từng ngày khi các tiêu chí NTM được triển khai thực hiện và hoàn thành, trong đó có Tiêu chí số 4 về điện. Đến nay, toàn tỉnh Gia Lai có 181/182 xã xây dựng NTM đã đạt tiêu chí về điện; cùng với giữ chuẩn tiêu chí điện đã đạt được, các địa phương cũng đang tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chí này trong quá trình xây dựng NTM. Phóng sự thực hiện tại thị xã An Khê.

Đảng bộ Chư Sê – Nhiều kết quả nổi bật qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp

16/9/2023

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song qua hơn 2 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhất là trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh Gia Lai và Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ huyện, Đảng bộ huyện Chư Sê đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Kết quá đó đã góp phần nâng cao đời sống cho người dân và làm thay đổi diện mạo trên địa bàn huyện, hướng tới xây dựng một thị xã trong tương lai gần.

Nông dân Chư Sê gắn sản xuất với nhu cầu thị trường

16/9/2023

Những năm gần đây, nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện Chư Sê đã có những định hướng cụ thể, rõ ràng trong sản xuất, tránh tình trạng chạy theo phong trào, dễ dẫn đến rủi ro như đã từng xảy ra trước đây. Trong đó, việc nắm bắt kỹ về nhu cầu thị trường, kết hợp việc liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp, HTX để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị đang mang lại những tín hiệu lạc quan về một hướng phát triển bền vững cho sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Ia Broăi phấn đấu đạt mục tiêu giảm nghèo trong năm 2023

16/9/2023

Để đạt được mục tiêu giảm nghèo trong năm 2023, xã Ia Broăi, huyện Ia Pa đã tích cực hỗ trợ, tạo sinh kế, giúp người dân thoát nghèo bền vững. Đồng thời đảm bảo tiến độ kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2022-2025.

9 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của Gia Lai ước đạt 66.642 tỷ đồng

16/9/2023

Theo Sở Công Thương Gia Lai, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong tháng 9 ước đạt 8.000 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng của năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai ước đạt 66.642 tỷ đồng (đạt 61,71% kế hoạch và tăng 12,27% so với cùng kỳ năm 2022).

Ia Mơ Nông nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số

16/9/2023

Thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số trong việc bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em.