Tin địa phương

RSS

Đã hỗ trợ 300 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia năm 2023 cho HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang

31/7/2023

Theo kế hoạch năm 2023, tổng kinh phí thực hiện chương trình khuyến công quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai là hơn 2,3 tỷ đồng; trong đó kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 01 tỷ đồng và vốn đối ứng của các đơn vị thụ hưởng là 1,2 tỷ đồng với đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến cà phê” cho 04 đơn vị là HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang, Công ty TNHH Ba Ka và 02 hộ kinh doanh.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

31/7/2023

Sáng nay (ngày 31.7), tại thành phố Hà Nội, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu truyền hình Trung ương có các đồng chí: Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Khắc Định – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Dự Hội nghị tại điểm cầu truyền hình tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029

31/7/2023

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 và triển khai Thông tri số 08-TT/TU ngày 04/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Huyện ủy Ia Pa sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII

31/7/2023

Huyện ủy Ia Pa vừa tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Huyện ủy Đak Đoa tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 của BCH Trung ương Đảng khóa XI

31/7/2023

Huyện ủy Đak Đoa vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI và sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.