Tin địa phương

RSS

Sản phẩm công nghiệp nông thôn tỉnh Gia Lai: Khẳng định về chất lượng và sức cạnh tranh trên thị trường

20/6/2022

Những năm gần đây, Gia Lai đang đẩy mạnh các hoạt động nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh tại các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh sản xuất các sản phẩm hàng hóa có chất lượng và sức cạnh tranh cao trên thị trường. Từ các chương trình được tỉnh triển khai như: Mỗi xã một sản phẩm, khuyến công, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm…nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn của Gia Lai đã dần hoàn thiện về chất lượng, mẫu mã và các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh để đáp ứng được nhu cầu của thị trường và người tiêu dùng.

Huyện Đak Pơ phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh vào cuối năm 2022

20/6/2022

Tính đến nay, huyện Đak Pơ đã có 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Các xã còn lại gồm: An Thành, Yang Bắc và Ya Hội đạt 15-17 tiêu chí. Với mục tiêu trở thành huyện NTM đầu tiên của tỉnh vào cuối năm 2022, huyện Đak Pơ đang rà soát, đánh giá và tập trung  thực hiện các tiêu chí chưa đạt.

Hỗ trợ tối đa không quá 35 triệu đồng/nhãn hiệu cho xây dựng và đăng ký nhãn hiệu đối với các sản phẩm công nghiệp nông thôn

20/6/2022

Việc xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm công nghiệp nông thôn là một trong những hướng đi trọng tâm, cần thiết nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường; góp phần thay đổi nhận thức của người dân, doanh nghiệp từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng tập trung. 

Đổi thay từ cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào DTTS”

20/6/2022

Sau 10 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, trong đó Mặt trận giữ vai trò nòng cốt cùng sự đồng tình, hưởng ứng tham gia của người dân; đời sống vật chất, tinh thần của bà con DTTS dần được cải thiện và nâng cao.

Gia Lai: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp

20/6/2022

Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được tỉnh chỉ đạo quyết liệt, thành lập Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, kiểm tra thực tế và báo cáo tiến độ giải ngân hàng ngày. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện giải ngân vẫn rất chậm. Tính đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Gia Lai mới đạt hơn 18,86% kế hoạch.

Toàn tỉnh tăng 374 hộ nghèo và cận nghèo

19/6/2022

Theo số liệu rà soát hộ nghèo, cận nghèo phát sinh mới năm 2022 thì so với cuối năm 2021, toàn tỉnh Gia Lai tăng 374 hộ nghèo và cận nghèo. Trong đó, chủ yếu là tăng trong vùng dân tộc thiểu số, chiếm gần 77%.

Số lao động được cung ứng cho thị trường qua Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai trong tháng 5/2022 tăng hơn 45% so với tháng trước

19/6/2022

Là đơn vị có vai trò quan trọng trong việc kết nối cung-cầu lao động, góp phần điều chỉnh thị trường lao động; nhiều biện pháp đã được Trung tâm Dịch vụ việc làm Gia Lai tích cực triển khai thực hiện thông qua các hoạt động kết nối việc làm hàng ngày cho doanh nghiệp cũng như lao động đăng ký tìm việc tại Trung tâm qua website, email, facebook, điện thoại… và lao động hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.