Mục Gia Lai 90 năm hình thành và phát triển

RSS

Nơi “gieo mầm” phong trào cách mạng ở Gia Lai

12/4/2022

Từ cuối thế kỷ XIX đến những năm đầu thế kỷ XX, thực dân Pháp đã từng bước thiết lập bộ máy cai trị trên đất Gia Lai. Song song với thiếp lập bộ máy cai trị theo xu hướng ngày càng phát xít hóa, thực dân Pháp thi hành khai thác thuộc địa, chiếm đoạt tài nguyên, chiếm đất đai lập đồn điền. Dưới sự cai quản của chế độ thực dân Pháp với nhiều chính sách cai trị hà khắc, sưu cao thuế nặng đã làm dấy lên phong trào cách mạng ở tỉnh Gia Lai. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ những phong trào đấu tranh trong các đồn điền đã lan tỏa rộng khắp trong các tầng lớp Nhân dân để cùng với cả nước đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền vào tháng Tám năm 1945. Đây là nơi “gieo mầm”, xây dựng phong trào cách mạng ở Gia Lai ngày càng lớn mạnh và đặt nền móng thắng lợi trong 2 cuộc kháng chiến chống quân xâm lược.

Gia Lai – Vùng đất kiên cường trong kháng chiến

08/4/2022

Những chiến công trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược là bản anh hùng ca tuyệt vời về lòng yêu nước, sự hy sinh, tinh thần quả cảm, ý chí cách mạng của quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai. Nhiều địa danh, tên núi, tên sông, tên đất, tên làng, tên người cùng với những trận đánh, những chiến công vang dội đã mãi mãi đi vào lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc như những huyền thoại, còn mãi mãi chói sáng, lưu truyền trong sử sách. Đó là những anh hùng lực lượng vũ trang như Đinh Núp, A Sanh, Kpă Klơng…; những chiến công vang dội như Chiến thắng Plei Me; Cheo Reo, Phú Bổn…; hay những địa danh anh hùng như xã Gào-Bàu Cạn, Đường 7-Sông Bờ… ; góp phần giải phóng Gia Lai, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975.

Huyện Kông Chro đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập tỉnh Gia Lai

06/4/2022

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 -24/5/2022), hưởng ứng phong trào thi đua của các cấp phát động, huyện Kông Chro đã và đang đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Qua đó, dấy lên phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân trong huyện hướng tới sự kiện trọng đại của tỉnh.

Ký ức của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa về những năm tháng kháng chiến trên vùng đất Gia Lai

02/4/2022

Trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc Việt Nam, nhiều tên đất, tên làng, tên người cùng với những trận đánh, những chiến công vang dội đã mãi đi vào lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc như những huyền thoại. Trong suốt chiều dài của cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm, nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai luôn đoàn kết, kiên cường, bất khuất trước quân thù; thủy chung, son sắt đối với cách mạng, một lòng một dạ tin yêu và đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã chọn; vượt qua muôn trùng khó khăn, gian khổ, lập nên những chiến công hiển hách, góp phần cùng cả nước hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thu giang sơn về một mối. Đối với các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa từng trải qua những năm tháng chống Pháp, chống Mỹ trên vùng đất cao Nguyên Gia Lai thì ký ức về lịch sử hào hùng của quân và dân Gia Lai mãi là những kỷ niệm khó quên theo suốt năm tháng cuộc đời.

Lịch sử hình thành tỉnh Gia Lai

01/4/2022

Tỉnh Gia Lai được thành lập vào ngày 24/5/1932 với tên gọi ban đầu là tỉnh Pleiku. 90 năm hình thành và phát triển, trải qua 2 cuộc kháng chiến chống quân xâm lược và sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai luôn đoàn kết, đồng lòng vượt qua biết bao khó khăn, thử thách và giành được nhiều chiến công hiển hách. Mỗi tên đất, tên người ở Gia Lai đã đi vào những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Và Gia Lai hôm nay đang vững bước đi lên trên con đường đổi mới.