Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

RSS

Bộ đội Biên phòng Gia Lai hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng

15/1/2021

Thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo giữ vững tình hình an ninh trật tự, chủ quyền biên giới quốc gia. Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đang tích cực thi đua lập nhiều thành tích để bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, góp phần cho Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.