Cuộc thi Biển đảo Việt Nam

RSS

Kết quả kỳ 7

06/12/2022

Qua 7 kỳ thi, cuộc thi đã thu hút 840.443 lượt người tham gia ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh và 62/63 tỉnh, thành trong cả nước tham gia, trung bình mỗi kỳ có 120.063 lượt người tham gia dự thi.

Kết quả kỳ 6

22/11/2022

Đáp án và Danh sách người đạt giải Kỳ thi thứ sáu.

Kết quả kỳ 4

24/10/2022

Đáp án Kỳ thi thứ tư và Danh sách người đạt giải

Kỳ thi thứ 4

10/10/2022

Bắt đầu lúc 9h00 ngày 10/10/2022 và kết thúc vào 16h00 ngày 21/10/2022