Bầu cử quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp

RSS

Hướng dẫn việc tổ chức các Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

03/3/2021

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương được phân bổ giới thiệu người ứng cử đã được nghe hướng dẫn chung về việc tổ chức các Hội nghị giới thiệu người ứng cử ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, xã, phường, thị trấn và triển khai làm, nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội

03/3/2021

Tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được quy định cụ thể tại Hướng dẫn 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021.

Nghị quyết số 17 /NQ-UBBC về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử

01/3/2021

Ngày 23/2/2021, đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-UBBC về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử; danh sách các đơn vị bầu cử; số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

25/2/2021

Sáng ngày 25/02, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thứ Trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và Thứ trưởng Trần Anh Tuấn chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh cùng một số ngành liên quan.

Nghị quyết số 17/NQ-UBBC về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử

24/2/2021

Ngày 23/2/2021, đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-UBBC về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử; danh sách các đơn vị bầu cử; số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.