Tin địa phương

RSS

Gia Lai đang hoàn thiện đề án giúp các thôn, làng đặc biệt khó khăn phát triển

21/10/2019

Văn phòng UBND tỉnh vừa Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành tại cuộc hợp về tiến độ xây dựng Đề án đầu tư nguồn lực phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững cho các thôn, làng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030.

Nông dân xã Tân Bình, huyện Đak Đoa mong muốn có vùng chuyên canh trồng rau sạch

21/10/2019

Với trên 200ha chuyên canh rau xanh, xã Tân Bình được xem là vựa rau, củ quả của huyện Đak Đoa. Tuy nhiên, với cách sản xuất, canh tác nhỏ lẻ, không tập trung như hiện nay chất lượng, sản  lượng rau màu ở địa phương khó có thể đáp ứng được yêu cầu ngày một khắc khe của thị trường. Do vậy, việc có vùng chuyên canh rau xanh đang là nhu cầu bức thiết của nhiều hộ dân nơi đây. 

Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong xây dựng nông thôn mới

21/10/2019

Mặc dù là tỉnh nghèo, điều kiện kinh tế – xã hội và đời sống của người dân còn nhiều khó khăn song tỉnh Gia Lai đã huy động được sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Có được kết quả trên là nhờ các ngành, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nhất là đã phát huy được vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trước quần chúng nhân dân.

Chư Sê tập huấn chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 2019

21/10/2019

Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Chư Sê vừa tổ chức tập huấn chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 2019 cho thành viên Ban chỉ đạo, thành viên văn phòng điều phối nông thôn mới cấp huyện giai đoạn 2016-2020; Đại diện Ban chỉ đạo, Ban quản lý, cán bộ phụ trách nông thôn mới 10 xã trên địa bàn huyện.