Kinh tế

RSS

Ngành Hải quan đi đầu về hiện đại hóa

01/12/2018

Với nỗ lực trong cải cách, hiện đại hóa, ngành Hải quan được đánh giá là cơ quan đi đầu trong triển khai ứng dụng CNTT, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK