Kinh tế

RSS

Vựa cây cảnh “bung lụa” đón Xuân

11/1/2019

Ở Hưng Yên, nhiều cây cảnh, từ bưởi thế, bưởi bonsai mini tới các “cụ” bưởi lâu năm quả vàng óng, sai trĩu cành…, đang chờ khách rước về chơi Tết.