Kinh tế

RSS

Việt Nam kiểm soát tốt nợ nước ngoài

27/1/2021

Chỉ tiêu trần nợ nước ngoài quốc gia so với GDP đến cuối năm 2020 được duy trì trong giới hạn an toàn được Quốc hội phê chuẩn, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia.