Kinh tế

RSS

Đặc sản thanh trà Huế mất mùa nặng

16/8/2019

Hạn hán kéo dài khiến cây thanh trà, đặc sản ở tỉnh Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng nghiêm trọng, quả thanh trà chậm phát triển, mất mùa nặng.