Giáo dục

RSS

Thi THPT Quốc gia trên máy tính: Còn nhiều băn khoăn

01/10/2019

Theo các chuyên gia giáo dục, để tổ chức thi THPT quốc gia trên máy tính cần chuẩn bị kỹ các điều kiện về cơ sở vật chất, ngân hàng câu hỏi đủ lớn nhằm đảm bảo công bằng cho học sinh các vùng miền.

Đổi mới thi THPT quốc gia sau 2020: Không để nước đến chân mới nhảy

30/9/2019

Sau năm 2020, Bộ GD&ĐT dự kiến sẽ có một số điều chỉnh đối với kỳ thi THPT quốc gia, nhất là phương thức tổ chức thi, chuẩn hóa đề thi. Theo các chuyên gia giáo dục, việc đổi mới thi cử Bộ GD&ĐT cần phải có lộ trình và khẩn trương, không thể dồn công việc này cho nhiệm kỳ sau.