Giải trí

RSS

Brad Pitt đang cân nhắc “nghỉ hưu”

11/1/2023

Brad Pitt có vẻ như đang suy tính đến chuyện “nghỉ hưu” sau khi bán phần lớn cổ phần của mình trong công ty sản xuất Plan B Entertainment.