Chính trị

RSS

Nâng cao nhận thức và niềm tin của thế hệ trẻ về Đảng

08/10/2019

Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” là cơ hội quý báu giúp cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thêm vững vàng niềm tin, nâng cao nhận thức và hành động cách mạng, thể hiện sự hiểu biết và tình cảm của mình đối với Đảng.

Trung ương thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu KT-XH

07/10/2019

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương tập trung thảo luận, đánh giá một cách khách quan, khoa học tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và 10 năm 2011-2020 được đề ra tại hai kỳ Đại hội của Đảng.