Chính trị

RSS

Bổ nhiệm nhân sự 3 Bộ ngành

06/9/2019

Bộ Ngoại giao, Bộ NN-PTNT, Tòa án Nhân dân Tối cao vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.