Chính trị

RSS

Việt Nam trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn gắn bó, thuỷ chung với Lào

05/9/2018

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước thể hiện tình cảm gắn bó giữa hai nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn gắn bó, thuỷ chung với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.