Chính trị

RSS

Quốc hội nghe giải trình, tiếp thu, giải trình dự thảo Luật

21/11/2019

Thực hiện Chương trình Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIV, chiều ngày 21/11, Quốc hội nghe tiếp thu, giải trình dự thảo Luật Thư viện trước khi biểu quyết. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành nội dung làm việc.