Chính trị

RSS

Quốc hội tiếp tục thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước

31/10/2019

Ngày 31/10, thực hiện Chương trình Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020.

Hình ảnh phiên họp toàn thể tại Hội trường sáng 31/10 kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

31/10/2019

Sáng ngày 31/10, thực hiện Chương trình Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020.

Đề nghị Chính phủ phân tích sâu và có giải pháp cho những vấn đề ảnh hưởng không tốt tình hình kinh tế – xã hội

31/10/2019

Chiều 30/10, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước tại phiên họp toàn thể hội trường, các đại biểu Quốc hội bày tỏ nhất trí cao với các báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra về kết quả phát triển kinh tế xã hội năm qua, đồng thời nêu thêm nhiều vấn đề phát sinh trong thực tiễn và đề nghị Chính phủ có thêm thêm phân tích đánh giá để có giải pháp xử lý, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.