Chính trị

RSS

Thực hiện tốt công tác tư tưởng chính trị góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ

07/5/2019

Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 là thắng lợi lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của Quân và dân ta. Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ đã để lại những bài học kinh nghiệm quý báu, nhất là vấn đề thực hiện tốt công tác tư tưởng chính trị góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại của quân và dân ta tại trận chiến lịch sử Điện Biên Phủ.