Hướng về Biển Đông

RSS

Tết này lại nhớ Trường Sa

31/1/2017

Không phải ai cũng có thể lý giải vì sao, Trường Sa và Hà Nội, hai vùng đất thiêng của Tổ quốc luôn hiện diện một sự gắn bó thân thương lạ kỳ.