Tin tức

RSS

Còn bất cập trong cải cách bộ máy hành chính nhà nước

26/4/2017

Theo báo cáo của UBND tỉnh, giai đoạn 2011-2016, Gia Lai đã thực hiện khá kịp thời các Thông tư, Nghị quyết của TƯ về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, sự thiếu đồng bộ của một số Thông tư đã dẫn đến nhiều bất cập, gây khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Huyện Đăk Pơ chú trọng phát triển chất lượng đàn bò

26/4/2017

Những năm qua, huyện Đăk Pơ luôn chú trọng phát triển đàn bò trong các vùng đồng bào DTTS  của địa phương. Huyện xác định, đây là loại vật nuôi chính trong cơ cấu kinh tế, góp phần quan trọng trong công tác xóa đói, giảm nghèo.

Trang 1/4.21012345...102030...Cuối »