Tin tức

RSS

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tại Hội nghị trực tuyến, sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

14/10/2019

 UBND tỉnh Gia Lai vừa có thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Theo đó, tình hình kinh tế, xã hội 9 tháng đầu năm tiếp tục duy trì sự phát triển tích cực. Tuy nhiên, diễn biến thời tiết không thuận lợi, bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 98 xã, phường, thị trấn của 15 huyện, thị xã, thành phố. Tình trạng phá rừng vẫn còn diễn ra ở một số địa phương. Thu ngân sách chưa đạt tiến độ. Giải ngân vốn xây dựng cơ bản chưa cao; một số địa phương chưa quyết liệt trong chỉ đạo triển khai thực hiện. Trách nhiệm người đứng đầu một số sở, ngành địa phương chưa cao, phối hợp chưa tốt trong triển khai thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.

Nghĩa Hòa dồn lực về đích nông thôn mới

14/10/2019

Những ngày này, chính quyền và nhân dân xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Pah đang tập trung huy động mọi nguồn lực, dồn sức thực hiện các tiêu chí, phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2019.

Người dân Krông Pa mất đất sản xuất do bị cát vùi lấp

14/10/2019

115ha đất canh tác của người dân dọc sông Ba thuộc huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai giờ đây bị cát vùi lấp hoàn toàn. Không có đất trồng trọt, cuộc sống của hàng trăm hộ dân tại địa phương giờ đây rơi vào cảnh khó khăn, túng thiếu.