Tin tức

RSS

Gia Lai tập trung chuyển đổi cây trồng

05/12/2019

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, lượng mưa ở khu vực Tây Nguyên từ tháng 10/2019 đến tháng 3/2020 phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 15 đến 30%, lưu lượng dòng chảy trên các sông phổ biến thấp hơn trung bình cùng kỳ từ 10 đến 35%, cá biệt một số sông thấp hơn 50%. Vì vậy, để chủ động sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020, các địa phương đã rà soát, đánh giá diện tích gieo trồng, những khu vực thường xuyên bị hạn thì vận động người dân chuyển đổi cây trồng phù hợp nhằm giảm thiệt hại do thiên tai gây ra.