Thời sự Bahnar – Truyền hình Gia Lai http://gialaitv.vn Trang web đài Truyền hình Gia Lai Sun, 21 Jan 2018 00:59:41 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.5 http://gialaitv.vn/wp-content/uploads/2016/07/icons.png Thời sự Bahnar – Truyền hình Gia Lai http://gialaitv.vn 32 32 Thời sự Bahnar 6h45 20-1-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-20-1-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-20-1-2018/#respond Sat, 20 Jan 2018 04:10:21 +0000 http://gialaitv.vn/?p=233888 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-20-1-2018/feed/ 0 Thời sự Bahnar 18h10 19-1-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-19-1-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-19-1-2018/#respond Sat, 20 Jan 2018 04:08:29 +0000 http://gialaitv.vn/?p=233884 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-19-1-2018/feed/ 0 Thời sự Bahnar 6h45 19-1-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-19-1-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-19-1-2018/#respond Fri, 19 Jan 2018 00:32:17 +0000 http://gialaitv.vn/?p=233597 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-19-1-2018/feed/ 0 Thời sự Bahnar 18h10 18-1-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-18-1-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-18-1-2018/#respond Fri, 19 Jan 2018 00:30:42 +0000 http://gialaitv.vn/?p=233592 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-18-1-2018/feed/ 0 Thời sự Bahnar 6h45 18-1-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-18-1-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-18-1-2018/#respond Thu, 18 Jan 2018 00:24:23 +0000 http://gialaitv.vn/?p=233382 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-18-1-2018/feed/ 0 Thời sự Bahnar 18h10 17-1-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-17-1-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-17-1-2018/#respond Thu, 18 Jan 2018 00:21:35 +0000 http://gialaitv.vn/?p=233376 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-17-1-2018/feed/ 0 Thời sự Bahnar 6h45 17-1-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-17-1-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-17-1-2018/#respond Wed, 17 Jan 2018 00:24:47 +0000 http://gialaitv.vn/?p=233162 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-17-1-2018/feed/ 0 Thời sự Bahnar 18h10 16-1-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-16-1-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-16-1-2018/#respond Wed, 17 Jan 2018 00:22:51 +0000 http://gialaitv.vn/?p=233157 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-16-1-2018/feed/ 0 Thời sự Bahnar 6h45 16-1-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-16-1-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-16-1-2018/#respond Tue, 16 Jan 2018 00:18:53 +0000 http://gialaitv.vn/?p=232904 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-16-1-2018/feed/ 0 Thời sự Bahnar 18h10 15-1-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-15-1-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-15-1-2018/#respond Tue, 16 Jan 2018 00:17:15 +0000 http://gialaitv.vn/?p=232900 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-15-1-2018/feed/ 0