Thời sự Bahnar – Truyền hình Gia Lai http://gialaitv.vn Trang web đài Truyền hình Gia Lai Tue, 18 Dec 2018 13:39:02 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.8 http://gialaitv.vn/wp-content/uploads/2016/07/icons.png Thời sự Bahnar – Truyền hình Gia Lai http://gialaitv.vn 32 32 Thời sự Bahnar 6h45 18-12-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-18-12-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-18-12-2018/#respond Tue, 18 Dec 2018 00:36:29 +0000 http://gialaitv.vn/?p=305017 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-18-12-2018/feed/ 0 Thời sự Bahnar 18h10 17-12-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-17-12-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-17-12-2018/#respond Tue, 18 Dec 2018 00:33:15 +0000 http://gialaitv.vn/?p=305011 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-17-12-2018/feed/ 0 Thời sự Bahnar 6h45 17-12-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-17-12-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-17-12-2018/#respond Mon, 17 Dec 2018 00:38:25 +0000 http://gialaitv.vn/?p=304800 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-17-12-2018/feed/ 0 Thời sự Bahnar 18h10 16-12-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-16-12-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-16-12-2018/#respond Mon, 17 Dec 2018 00:36:21 +0000 http://gialaitv.vn/?p=304790 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-16-12-2018/feed/ 0 Thời sự Bahnar 6h45 16-12-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-16-12-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-16-12-2018/#respond Sat, 15 Dec 2018 02:20:18 +0000 http://gialaitv.vn/?p=304592 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-16-12-2018/feed/ 0 Thời sự Bahnar 18h10 15-12-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-15-12-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-15-12-2018/#respond Sat, 15 Dec 2018 02:17:43 +0000 http://gialaitv.vn/?p=304584 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-15-12-2018/feed/ 0 Thời sự Bahnar 6h45 15-12-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-15-12-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-15-12-2018/#respond Sat, 15 Dec 2018 02:10:02 +0000 http://gialaitv.vn/?p=304557 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-15-12-2018/feed/ 0 Thời sự Bahnar 18h10 14-12-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-14-12-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-14-12-2018/#respond Sat, 15 Dec 2018 02:04:53 +0000 http://gialaitv.vn/?p=304549 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-14-12-2018/feed/ 0 Thời sự Bahnar 6h45 14-12-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-14-12-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-14-12-2018/#respond Fri, 14 Dec 2018 00:38:41 +0000 http://gialaitv.vn/?p=304218 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-14-12-2018/feed/ 0 Thời sự Bahnar 18h10 13-12-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-13-12-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-13-12-2018/#respond Fri, 14 Dec 2018 00:36:32 +0000 http://gialaitv.vn/?p=304210 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-13-12-2018/feed/ 0