Thời sự Bahnar – Truyền hình Gia Lai http://gialaitv.vn Trang web đài Truyền hình Gia Lai Tue, 16 Oct 2018 03:54:05 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.7 http://gialaitv.vn/wp-content/uploads/2016/07/icons.png Thời sự Bahnar – Truyền hình Gia Lai http://gialaitv.vn 32 32 Thời sự Bahnar 6h45 16-10-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-16-10-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-16-10-2018/#respond Tue, 16 Oct 2018 03:54:05 +0000 http://gialaitv.vn/?p=290887 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-16-10-2018/feed/ 0 Thời sự Bahnar 18h10 15-10-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-15-10-2018-2/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-15-10-2018-2/#respond Tue, 16 Oct 2018 03:51:10 +0000 http://gialaitv.vn/?p=290883 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-15-10-2018-2/feed/ 0 Thời sự Bahnar 6h45 15-10-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-15-10-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-15-10-2018/#respond Sun, 14 Oct 2018 14:34:23 +0000 http://gialaitv.vn/?p=290491 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-15-10-2018/feed/ 0 Thời sự Bahnar 18h10 14-10-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-14-10-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-14-10-2018/#respond Sun, 14 Oct 2018 14:29:51 +0000 http://gialaitv.vn/?p=290487 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-14-10-2018/feed/ 0 Thời sự Bahnar 6h45 14-10-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-14-10-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-14-10-2018/#respond Sun, 14 Oct 2018 01:45:26 +0000 http://gialaitv.vn/?p=290404 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-14-10-2018/feed/ 0 Thời sự Bahnar 18h10 13-10-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-13-10-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-13-10-2018/#respond Sun, 14 Oct 2018 01:42:42 +0000 http://gialaitv.vn/?p=290400 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-13-10-2018/feed/ 0 Thời sự Bahnar 6h45 13-10-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-13-10-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-13-10-2018/#respond Sat, 13 Oct 2018 00:52:28 +0000 http://gialaitv.vn/?p=290254 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-13-10-2018/feed/ 0 Thời sự Bahnar 18h10 12-10-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-12-10-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-12-10-2018/#respond Sat, 13 Oct 2018 00:44:11 +0000 http://gialaitv.vn/?p=290250 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-12-10-2018/feed/ 0 Thời sự Bahnar 6h45 12-10-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-12-10-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-12-10-2018/#respond Fri, 12 Oct 2018 00:47:16 +0000 http://gialaitv.vn/?p=289908 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-12-10-2018/feed/ 0 Thời sự Bahnar 18h10 11-10-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-11-10-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-11-10-2018/#respond Fri, 12 Oct 2018 00:43:50 +0000 http://gialaitv.vn/?p=289897 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-11-10-2018/feed/ 0