Tiếng dân tộc – Truyền hình Gia Lai http://gialaitv.vn Trang web đài Truyền hình Gia Lai Sun, 18 Mar 2018 22:26:29 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.5 http://gialaitv.vn/wp-content/uploads/2016/07/icons.png Tiếng dân tộc – Truyền hình Gia Lai http://gialaitv.vn 32 32 Thời sự Bahnar 6h45 19-3-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-19-3-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-19-3-2018/#respond Sun, 18 Mar 2018 15:00:24 +0000 http://gialaitv.vn/?p=244851 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-19-3-2018/feed/ 0 Thời sự Jrai 6h30 19-3-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-jrai/thoi-su-jrai-6h30-19-3-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-jrai/thoi-su-jrai-6h30-19-3-2018/#respond Sun, 18 Mar 2018 14:59:07 +0000 http://gialaitv.vn/?p=244849 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-jrai/thoi-su-jrai-6h30-19-3-2018/feed/ 0 Thời sự Bahnar 18h10 18-3-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-18-3-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-18-3-2018/#respond Sun, 18 Mar 2018 14:58:01 +0000 http://gialaitv.vn/?p=244847 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-18-3-2018/feed/ 0 Thời sự Jrai 17h55 18-3-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-jrai/thoi-su-jrai-17h55-18-3-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-jrai/thoi-su-jrai-17h55-18-3-2018/#respond Sun, 18 Mar 2018 14:57:11 +0000 http://gialaitv.vn/?p=244840 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-jrai/thoi-su-jrai-17h55-18-3-2018/feed/ 0 Tổng hợp ca nhạc Bahnar 18-3-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/tong-hop-bahnar/tong-hop-ca-nhac-bahnar-18-3-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/tong-hop-bahnar/tong-hop-ca-nhac-bahnar-18-3-2018/#respond Sun, 18 Mar 2018 10:29:40 +0000 http://gialaitv.vn/?p=244781 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/tong-hop-bahnar/tong-hop-ca-nhac-bahnar-18-3-2018/feed/ 0 Tổng hợp ca nhạc Jrai 18-3-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/tong-hop-jrai/tong-hop-ca-nhac-jrai-18-3-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/tong-hop-jrai/tong-hop-ca-nhac-jrai-18-3-2018/#respond Sun, 18 Mar 2018 10:28:16 +0000 http://gialaitv.vn/?p=244779 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/tong-hop-jrai/tong-hop-ca-nhac-jrai-18-3-2018/feed/ 0 Thời sự Bahnar 6h45 18-3-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-18-3-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-18-3-2018/#respond Sun, 18 Mar 2018 10:26:37 +0000 http://gialaitv.vn/?p=244777 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-18-3-2018/feed/ 0 Thời sự Jrai 6h30 18-3-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-jrai/thoi-su-jrai-6h30-18-3-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-jrai/thoi-su-jrai-6h30-18-3-2018/#respond Sun, 18 Mar 2018 10:25:05 +0000 http://gialaitv.vn/?p=244775 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-jrai/thoi-su-jrai-6h30-18-3-2018/feed/ 0 Thời sự Bahnar 18h10 17-3-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-17-3-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-17-3-2018/#respond Sun, 18 Mar 2018 10:22:58 +0000 http://gialaitv.vn/?p=244773 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-17-3-2018/feed/ 0 Thời sự Jrai 17h55 17-3-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-jrai/thoi-su-jrai-17h55-17-3-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-jrai/thoi-su-jrai-17h55-17-3-2018/#respond Sun, 18 Mar 2018 10:22:04 +0000 http://gialaitv.vn/?p=244771 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-jrai/thoi-su-jrai-17h55-17-3-2018/feed/ 0