Tiếng dân tộc – Truyền hình Gia Lai http://gialaitv.vn Trang web đài Truyền hình Gia Lai Mon, 19 Nov 2018 08:32:57 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.7 http://gialaitv.vn/wp-content/uploads/2016/07/icons.png Tiếng dân tộc – Truyền hình Gia Lai http://gialaitv.vn 32 32 Tổng hợp Bahnar 13h30 19-11-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/tong-hop-bahnar/tong-hop-bahnar-13h30-19-11-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/tong-hop-bahnar/tong-hop-bahnar-13h30-19-11-2018/#respond Mon, 19 Nov 2018 06:29:39 +0000 http://gialaitv.vn/?p=298265 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/tong-hop-bahnar/tong-hop-bahnar-13h30-19-11-2018/feed/ 0 Tổng hợp Jrai 13h30 17-11-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/tong-hop-jrai/tong-hop-jrai-13h30-17-11-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/tong-hop-jrai/tong-hop-jrai-13h30-17-11-2018/#respond Mon, 19 Nov 2018 01:07:43 +0000 http://gialaitv.vn/?p=297996 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/tong-hop-jrai/tong-hop-jrai-13h30-17-11-2018/feed/ 0 Thời sự Bahnar 6h45 19-11-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-19-11-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-19-11-2018/#respond Mon, 19 Nov 2018 01:00:34 +0000 http://gialaitv.vn/?p=298166 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-19-11-2018/feed/ 0 Thời sự Jrai 6h30 19-11-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-jrai/thoi-su-jrai-6h30-19-11-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-jrai/thoi-su-jrai-6h30-19-11-2018/#respond Mon, 19 Nov 2018 00:59:42 +0000 http://gialaitv.vn/?p=298163 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-jrai/thoi-su-jrai-6h30-19-11-2018/feed/ 0 Thời sự Bahnar 18h10 18-11-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-18-11-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-18-11-2018/#respond Mon, 19 Nov 2018 00:58:46 +0000 http://gialaitv.vn/?p=298160 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-18-11-2018/feed/ 0 Thời sự Jrai 17h55 18-11-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-jrai/thoi-su-jrai-17h55-18-11-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-jrai/thoi-su-jrai-17h55-18-11-2018/#respond Mon, 19 Nov 2018 00:29:25 +0000 http://gialaitv.vn/?p=298120 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-jrai/thoi-su-jrai-17h55-18-11-2018/feed/ 0 Tổng hợp ca nhạc Bahnar 18-11-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/tong-hop-bahnar/tong-hop-ca-nhac-bahnar-18-11-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/tong-hop-bahnar/tong-hop-ca-nhac-bahnar-18-11-2018/#respond Sun, 18 Nov 2018 11:39:16 +0000 http://gialaitv.vn/?p=298020 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/tong-hop-bahnar/tong-hop-ca-nhac-bahnar-18-11-2018/feed/ 0 Tổng hợp ca nhạc Jrai 18-11-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/tong-hop-jrai/tong-hop-ca-nhac-jrai-18-11-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/tong-hop-jrai/tong-hop-ca-nhac-jrai-18-11-2018/#respond Sun, 18 Nov 2018 11:38:07 +0000 http://gialaitv.vn/?p=298018 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/tong-hop-jrai/tong-hop-ca-nhac-jrai-18-11-2018/feed/ 0 Thời sự Bahnar 6h45 18-11-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-18-11-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-18-11-2018/#respond Sun, 18 Nov 2018 11:37:02 +0000 http://gialaitv.vn/?p=298016 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-18-11-2018/feed/ 0 Thời sự Jrai 6h30 18-11-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-jrai/thoi-su-jrai-6h30-18-11-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-jrai/thoi-su-jrai-6h30-18-11-2018/#respond Sun, 18 Nov 2018 11:35:57 +0000 http://gialaitv.vn/?p=298014 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-jrai/thoi-su-jrai-6h30-18-11-2018/feed/ 0