Tiếng dân tộc – Truyền hình Gia Lai http://gialaitv.vn Trang web đài Truyền hình Gia Lai Tue, 16 Jan 2018 13:39:43 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.4 http://gialaitv.vn/wp-content/uploads/2016/07/icons.png Tiếng dân tộc – Truyền hình Gia Lai http://gialaitv.vn 32 32 Tổng hợp Jrai 13h30 16-1-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/tong-hop-jrai/tong-hop-jrai-13h30-16-1-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/tong-hop-jrai/tong-hop-jrai-13h30-16-1-2018/#respond Tue, 16 Jan 2018 06:54:41 +0000 http://gialaitv.vn/?p=233047 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/tong-hop-jrai/tong-hop-jrai-13h30-16-1-2018/feed/ 0 Thời sự Bahnar 6h45 16-1-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-16-1-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-16-1-2018/#respond Tue, 16 Jan 2018 00:18:53 +0000 http://gialaitv.vn/?p=232904 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-16-1-2018/feed/ 0 Thời sự Jrai 6h30 16-1-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-jrai/thoi-su-jrai-6h30-16-1-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-jrai/thoi-su-jrai-6h30-16-1-2018/#respond Tue, 16 Jan 2018 00:18:02 +0000 http://gialaitv.vn/?p=232902 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-jrai/thoi-su-jrai-6h30-16-1-2018/feed/ 0 Thời sự Bahnar 18h10 15-1-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-15-1-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-15-1-2018/#respond Tue, 16 Jan 2018 00:17:15 +0000 http://gialaitv.vn/?p=232900 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-15-1-2018/feed/ 0 Thời sự Jrai 17h55 15-1-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-jrai/thoi-su-jrai-17h55-15-1-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-jrai/thoi-su-jrai-17h55-15-1-2018/#respond Tue, 16 Jan 2018 00:16:05 +0000 http://gialaitv.vn/?p=232891 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-jrai/thoi-su-jrai-17h55-15-1-2018/feed/ 0 Tổng hợp Bahnar 13h30 15-1-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/tong-hop-bahnar/tong-hop-bahnar-13h30-15-1-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/tong-hop-bahnar/tong-hop-bahnar-13h30-15-1-2018/#respond Mon, 15 Jan 2018 07:50:49 +0000 http://gialaitv.vn/?p=232793 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/tong-hop-bahnar/tong-hop-bahnar-13h30-15-1-2018/feed/ 0 Thời sự Bahnar 6h45 15-1-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-15-1-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-15-1-2018/#respond Sun, 14 Jan 2018 12:54:25 +0000 http://gialaitv.vn/?p=232631 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-6h45-15-1-2018/feed/ 0 Thời sự Jrai 6h30 15-1-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-jrai/thoi-su-jrai-6h30-15-1-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-jrai/thoi-su-jrai-6h30-15-1-2018/#respond Sun, 14 Jan 2018 12:53:36 +0000 http://gialaitv.vn/?p=232629 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-jrai/thoi-su-jrai-6h30-15-1-2018/feed/ 0 Thời sự Bahnar 18h10 14-1-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-14-1-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-14-1-2018/#respond Sun, 14 Jan 2018 12:52:15 +0000 http://gialaitv.vn/?p=232627 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-bahnar/thoi-su-bahnar-18h10-14-1-2018/feed/ 0 Thời sự Jrai 17h55 14-1-2018 http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-jrai/thoi-su-jrai-17h55-14-1-2018/ http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-jrai/thoi-su-jrai-17h55-14-1-2018/#respond Sun, 14 Jan 2018 12:51:33 +0000 http://gialaitv.vn/?p=232625 ]]> http://gialaitv.vn/tieng-dan-toc/thoi-su-jrai/thoi-su-jrai-17h55-14-1-2018/feed/ 0