Thông báo

RSS

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 13-2-2023

13/2/2023

Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, từ ngày 10 đến ngày 12/02/2023, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 10-2-2023

10/2/2023

Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, từ ngày 08 đến ngày 09/02/2023, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 8-2-2023

08/2/2023

Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, từ ngày 06 đến ngày 07/02/2023, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng