Thông báo

RSS

Công văn số 1116 của UBND tỉnh Gia Lai

10/8/2021

Tiếp tục triển khai một số biện pháp trong phòng, chống dịch Covid 19, bảo vệ “vùng xanh”, thực hiện “mục tiêu kép” trên địa bàn thành phố Pleiku

Công văn số 477 của UBND tỉnh Gia Lai về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn cho kỳ nghỉ lễ 30/4, 01/5 và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

29/4/2021

Công văn số 477 của UBND tỉnh Gia Lai về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn cho kỳ nghỉ lễ 30/4, 01/5 và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

THÔNG BÁO Cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

15/4/2021

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã nhiều ngày không có mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao, tốc độ lửa lan tràn rất nhanh. Đối với các huyện Đak Đoa, Chư Păh, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê, Chư Pưh và thành phố Pleiku đang ở cấp dự báo cháy rừng cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm), các huyện, thị xã còn lại đang ở cấp dự báo cháy rừng cấp IV (cấp nguy hiểm).

THÔNG BÁO Cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

26/3/2021

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã nhiều ngày không có mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao, tốc độ lửa lan tràn rất nhanh. Đối với các huyện Đak Đoa, Chư Păh, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê, Chư Pưh và thành phố Pleiku đang ở cấp dự báo cháy rừng cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm), các huyện, thị xã còn lại đang ở cấp dự báo cháy rừng cấp IV (cấp nguy hiểm).