Thông báo

RSS

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày TBLS

16/7/2015

Thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 1749 ngày 2/7/2015 về Kế hoạc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2015), UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm cụ thể như sau: 

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 563 ngày 07/10/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ về tổ chức hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Gia Lai, ban hành kèm theo Quyết định số 743 ngày 15/11/2011 của UBND tỉnh

11/7/2015

 UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 385 về việc  sửa đổi, bổ sung Quyết định số 563 ngày 07/10/2013 của UBND tỉnh về việc  sửa đổi, bổ sung Điều lệ về tổ chức hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Gia Lai, ban hành kèm theo Quyết định số 743 ngày 15/11/2011 cụ thể.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh MERS – CoV

07/7/2015

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về “ Tăng cường truyền thông phòng chống MERS – CoV đối với công dân nước ngoài tại tỉnh”, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí địa phương, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với ngành Y tế ở địa phương thực hiện một số nội dung cụ thể: