Thông báo

RSS

Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

27/6/2015

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình này. 

Phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn kỳ thi THPT quốc gia năm 2015

24/6/2015

Nhằm chủ động phòng, chống, ứng phó và khắc phục kịp thời hậu quả khi có thiên tai xảy ra, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn và trật tự cho kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2015 trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các Sở, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương có bố trí địa điểm thi gồm: Huyện Chư Sê, thị xã An Khê, thị xã Ayunpa và TP.Pleiku khẩn trương thực hiện các nội dung sau: