Thông báo

RSS

Công văn của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật phí, lệ phí

29/4/2016

Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017. Để đảm bảo việc thiết lập khung pháp lý đầy đủ và đồng bộ về quản lý phí, lệ phí được thống nhất, phù hợp với quy định hiện hành, UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà sóat toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh đang có hiệu lực thi hành để phân loại, làm cơ sở nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung họăc thay thế, đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật phí và lệ phí.

Thông báo của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác tiếp công dân, đối thoại và xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

22/4/2016

Để thực hiện tốt công tác tiếp, đối thoại với công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Khiếu nại năm 2011 và Luật Tố cáo năm 2011, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành và địa phương thực hiện một số nội dung sau:

Thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc

15/4/2016

Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1-5.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng hỗ trợ mức đóng đến 30/6/2016

09/4/2016

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT theo quy định của Luật BHYT, UBND tỉnh thông báo tiếp tục gia hạn thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng theo danh sách được hưởng năm 2015 đến 30/6/2016 cho các đối tượng gồm:

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán gây ra trên địa bàn tỉnh

08/4/2016

Thời gian qua, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng thời tiết nắng nóng, hạn hán kéo dài ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả do hạn hán gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Ủy ban Nhân dân tỉnh GL thông báo về việc giao kiểm tra, triển khai Kế hoạch số 564 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, theo dõi, đôn đốc công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

04/4/2016

Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhận được Kế hoạch số 564 ngày 24/3/2016 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, theo dõi, đôn đốc công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.