Thông báo

RSS

Công văn số 1116 của UBND tỉnh Gia Lai

10/8/2021

Tiếp tục triển khai một số biện pháp trong phòng, chống dịch Covid 19, bảo vệ “vùng xanh”, thực hiện “mục tiêu kép” trên địa bàn thành phố Pleiku

Công văn số 477 của UBND tỉnh Gia Lai về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn cho kỳ nghỉ lễ 30/4, 01/5 và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

29/4/2021

Công văn số 477 của UBND tỉnh Gia Lai về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn cho kỳ nghỉ lễ 30/4, 01/5 và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.